Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2 Sverige AB

Uttalande 2020-03-05

Dnr 19-341

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tele2 Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per e-post utan konsuments samtycke

NIX-nämndens beslut:

Tele2 Sverige har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-postreklam utan att på förhand ha givit sitt samtycke till det. Anmälaren har även uppgett att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Tele2 Sverige (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies