Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Specsavers

Uttalande 2020-03-05

Dnr 19-342

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Specsavers

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Specsavers har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Specsavers har agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom företaget har behandlat konsuments personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit adresserad reklam från Specsavers (företaget)trots att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomna med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande. DM-nämnden gör sin bedömning baserad på inkommet underlag. Specsavers har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta skicka adresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade invänder mot det. Enligt anmälan har konsumenten begärt avregistrering från viss direktmarknadsföring. Detta ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att konsumentens personuppgifter behandlas för detta ändamål (direktmarknadsföring).

DM-nämnden bedömer att Specsavers behandlat personuppgifter i detta ändamål efter konsuments invändning mot detta, och att Specsavers därmed agerat i strid med artikel 21 p.3 GDPR.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.