Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat

Uttalande 2020-02-27

Dnr 19-346

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Viasat har behandlat personuppgifter i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom Viasat har behandlat personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål trots konsuments invändning mot det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viasat (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom samt att företaget har bekräftat att hans nummer ska vara infört i intern spärrlista.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren ringts upp till följd av ett tekniskt fel hos en extern underleverantör till Viasat som bedriver deras telefonförsäljning. Viasat har aldrig försett underleverantören med information om anmälaren. Företaget har även bekräftat att anmälaren har kontaktat dem för att be företaget att inte kontakta honom.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att anmälaren har blivit uppringd av företagets underleverantör trots att företaget mottagit hans invändning mot sådan kontakt och trots att han är införd i NIX- Telefon. Viasat har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer och har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som motsatt sig sådan kontakt.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren har kontaktat företaget och bett dem att inte kontakta honom. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden även tolkas som en invändning mot att anmälarens personuppgifter behandlas. Viasat har därför behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom uppgifterna har behandlats i direktmarknadsföringsändamål efter konsuments invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.