Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Nyheter

Uttalande 2020-02-27

Dnr 19-359

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Nyheter

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Dagens Nyheter har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av Dagens Nyheter (företaget) i det syftet.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de håller med interna spärregister när en konsument begär avregistrering som i detta fall. Företaget kan däremot inte hitta anmälaren i företagets register. Detta troligen för att anmälaren kan ha begärt att bli raderad ur dessa listor. Företaget kan därför inte verifiera anmälarens påståenden.

Företaget tror att den underleverantör som bedriver telefonförsäljning åt företaget kan ha missat att föra in anmälaren i spärregister.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att anmälaren har kontaktat företaget med en invändning mot att bli upprings av företaget. Det framgår även av underlaget att företaget har bekräftat att anmälaren skulle bli införd i spärregister.

Dagens Nyheter har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.