Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2020-02-21

Dnr 19-362

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Folkspel har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Folkspel (företaget) trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av företaget i marknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det föreligger ett kundförhållande mellan anmälaren och företaget då anmälaren har en mindre summa pengar innestående på sitt spelkonto hos företaget. Företaget han inkommit med en tabell som visar att företaget ringt anmälaren 6 gånger varav 3 samtal har kopplats fram och har varat i ca. 15-19 sekunder. Företaget har uppgett att det är troligt att anmälaren vid de samtalen kan ha motsatt sig telefonförsäljning från företaget. Vidare har företaget uppgett att det har underleverantörer som bedriver deras telefonförsäljning samt att när en konsument invänder mot direktreklam så registreras den konsumenten i en spärrlista i 90 dagar.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

DM-nämnden bedömer av underlaget att anmälaren har invänt mot att bli kontaktad av Folkspel i direktmarknadsföringssyfte och att Folkspel därmed har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ändå kontakta honom i det syftet.

DM-nämnden noterar även att företagets rutin då en konsument invänder mot direktmarknadsföring är att spärra konsumenten i 90 dagar från sådan marknadsföring.

Enligt artikel 21.3 EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) är det förbjudet att behandla en konsuments personuppgifter efter att denne invänt mot behandling av sådana uppgifter för direktmarknadsföring. Det är alltså inte tillräckligt att spärra en konsument i 90 dagar som en standardåtgärd. Konsumentens personuppgifter ska efter en sådan invändning inte behandlas alls för direktmarknadsföring om inte konsumenten ifråga åter ingår ett kundförhållande med företaget eller på annat sätt uttryckligen medger det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.