Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Nyheter, AB

Uttalande 2020-04-08

Dnr 20-002

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Nyheter, AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

AB Dagens Nyheter har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. AB Dagens Nyheter har behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom behandling har skett i direktmarknadsföringsändamål efter konsuments invändning mot detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av AB dagens Nyheter (företaget) trots att han tidigare har kontaktat företaget med en begäran om avregistrering från direktmarknadsföring.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte trots sin begäran om avregistrering till följd av ett tekniskt fel. Företaget beklagar det inträffade och har uppgett att det tekniska felet nu är åtgärdat.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att företaget har ringt anmälaren i direktmarknadsföringsändamål. DM-nämnden bedömer därför att företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälarens personuppgifter behandlats i direktmarknadsföringssyfte trots att anmälaren invänt mot detta. Företaget har därmed behandlat personuppgifter i strid med artikel 21.3 GDPR.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.