Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

iPiccolo

Uttalande 2020-03-06

Dnr 20-016

Anmälare:

En konsument

Motpart:

iPiccolo

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot adresserad direktreklam från iPiccolo AB trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat samt att han tidigare har kontaktat företaget och begärt avregistrering från direktreklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det initialt föreligger ett kundförhållande mellan anmälaren och företaget. Företaget har uppgett och visat att anmälaren kontaktat företaget med en begäran om avregistrering den tredje februari 2020. Eftersom den anmälda reklamen mottagits av anmälaren den 31 januari 2020 har företaget inte haft en spärr mot reklam att ta hänsyn till.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktmarknadsföring till konsument införd i NIX adresserat

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad reklam.

Av underlaget framgår att ett undantag föreligger från 21 § marknadsföringslagen då det mellan anmälare och företag funnits ett kundförhållande. Anmälan lämnas därför i denna del utan åtgärd.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren begärt avregistrering från direktreklam från företaget efter att den anmälda reklamen tagits emot. Sedan anmälarens begäran registrerats hos företaget har ingen direktreklam skickats till anmälaren. Behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål har således inte skett. Anmälan lämnas även i denna del utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.