Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Medborgarskolan

Uttalande 2020-04-08

Dnr 20-019

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Medborgarskolan

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Medborgarskolan har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Medborgarskolan trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Medborgarskolan har bestritt att det utdelade häftet utgör reklam. Medborgarskolan har uppgett att den 8-sidiga folder som delats ut utgör samhällsinformation då företaget är en ideell förening och därför får delas ut till hushåll även om de har en Nej Tack-dekal på brevlådan. Medborgarskolan har vidare uppgett att häftet bland annat innehöll allmän information om vårens kurser och föreläsningar, information om kostnadsfria kurser som riktar sig till allmänheten och specifika målgrupper och information om att företaget håller i kurser på seniorboenden och daglig verksamhet.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Marknadsföringslagen omfattar marknadsföring från näringsidkare. Som näringsidkare räknas t.ex. den som regelmässigt bedriver affärsverksamhet. Även en ideell förening omfattas således av lagen i den mån föreningen ifråga regelmässigt driver affärsverksamhet.

Medborgarskolan tillhandahåller avgiftsbelagda kurser i inte obetydlig omfattning och är därmed näringsidkare i den mening som avses i marknadsföringslagen. Det påtalade materialet är ensidigt inriktat på att främja försäljningen av dessa kurser och utgör därför marknadsföring.

Genom att låta dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta har Medborgarskolan brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.