Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MySafety Försäkringar AB

Uttalande 2020-06-10

Dnr 20-022 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MySafety Försäkringar AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att utge information

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas delvis utan åtgärd. MySafety Försäkringar AB har brutit mot artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter genom att inte lämna begärd information om hur konsuments personuppgifter införskaffats

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av MySafety Försäkringar AB (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att företaget vid hennes fråga om hur företaget erhållit hennes personuppgifter inte har svarat henne.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren deltagit i en internettävling den 25 januari 2020 som innebar att vinnaren fick ett års gratis städning. Företaget har uppgett att anmälaren har godkänt att bli kontaktad av företaget genom att delta i tävlingen.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget erhållit anmälarens godkännande till kontakt genom en internettävling. Anmälan lämnas därför i denna del utan åtgärd.

Skyldighet att utge information

Skyldigheten att utge information framgår enligt artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR). Av underlaget framgår att konsumenten begärt information om hur hennes personuppgifter erhållits. Företaget har inte bemött denna fråga.

DM-nämnden gör en bedömning baserat på material som kommit in till nämnden och finner att företaget har brutit mot artikel 15 GDPR genom att inte utge begärd information om hur konsumentens personuppgifter erhållits till konsumenten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies