Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2020-03-06

Dnr 20-033

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Svenska Postkodlotteriet har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Svenska Postkodlotteriet har agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom företaget har behandlat konsuments personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte efter konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren låtit föra in sig i NIX adresserats spärregister först den 11 januari 2020, samt att han anmält att han tagit emot adresserad reklam den 9 januari 2020. Företaget har uppgett att det inte finns någon möjlighet att efterkomma en spärr som görs tre dagar efter mottagen reklam.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsument som motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

GDPR reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade invänder mot det. Enligt anmälan har konsumenten begärt avregistrering från viss direktmarknadsföring. Detta ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att konsumentens personuppgifter behandlas för detta ändamål (direktmarknadsföring).

Anmälan gäller inte anmälaren spärr i spärregistret NIX adresserat utan att anmälaren har kontaktat företaget och bett dem att inte kontakta honom. Det är något som kan leda till att det är förbjudet för företaget att enligt 21 § marknadsföringslagen låta skicka adresserad reklam till honom.

Företaget har inte bemött den frågan. DM-nämnden gör sin bedömning baserad på inkomna uppgifter och finner därför att företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen samt har behandlat personuppgifter i strid med artikel 21 p.3 GDPR då företaget har behandlat konsuments personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål trots att konsument har motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies