Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2020-03-06

Dnr 20-034

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom samt har fått bekräftat av företaget att han inte ska kontaktas.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte kan hitta någon kontakt där anmälaren begärt att bli avregistrerad från reklam från företaget. Varken via brev, telefon, e-post eller via hemsidans formulär går det att hitta att sådan kontakt har skett. Företaget har även kontaktat de underleverantörer som bedriver företaget telefonförsäljning för att utreda om det finns något inspelat samtal som kan visa att anmälaren begärt avregistrering från företagets reklam.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsument som motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

GDPR reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade invänder mot det. Enligt anmälan har konsumenten begärt avregistrering från viss direktmarknadsföring. Detta ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att konsumentens personuppgifter behandlas för detta ändamål (direktmarknadsföring).

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att han begärt avregistrering från företagets reklam både via e-post och via telefon, samt att han fått bekräftat att hans avregistrering ska respekteras.

Företaget kan inte redovisa någon sådan uppgift. DM-nämnden gör sin bedömning baserat på underlaget som kommit in till nämnden. Eftersom det vid bedömningen inte finns underlag som styrker anmälarens påstådda avregistrering lämnas anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies