Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2020-03-05

Dnr 20-039

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de efter en utredning funnit att en konsument med samma namn som anmälaren har förts in i företagets interna spärregister den 20 december 2019. Anmälaren har sedan mottagit adresserad reklam den 7 januari. Företaget har uppgett att de antar att den registrerade konsumenten i företagets spärregister är samma person som anmälaren. Företaget har även uppgett att vid spärr i NIX adresserats spärregister så tar det ca. tre månader innan spärren blir aktiv. Detta för att adresserad reklam skickas en tid innan den tas emot av en konsument, och kan således inte stoppas direkt när en invändning mot sådan reklam tas emot. Företaget har uppgett att det i förevarande fall gått ca. tre veckor efter konsuments registrerade spärr och att anmälaren mottog adresserad reklam. Företaget anser därför inte att de brutit mot 21 § marknadsföringslagen och ej heller har behandlat personuppgifter i strid med artikel 21 p.3 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR).

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsument som motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

GDPR reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade invänder mot det.

Enligt anmälan har konsumenten bett företaget att inte kontakta honom. Beträffande frågan om hur lång tidsrymd som kan accepteras efter det att spärr gjorts direkt till enskilt företag gör DM-nämnden följande bedömning. Det är enligt nämnden därvid inte möjligt att jämställa en anmälan till spärregistret med invändning enligt artikel 21. DM-nämnden har tidigare uttalat att det i det sistnämnda fallet åligger företaget ifråga att snarast möjligt låta spärren få genomslag. Samtidigt måste förtaget ifråga ha en faktisk och praktisk möjlighet att efterkomma begäran. Det betyder till exempel att det bör vara skillnad tidsmässigt mellan olika former av direktreklam som e-post eller ADR.

I förekommande fall har under den aktuella tidsperioden varit bland annat jul- och nyårshelger. Med hänsyn taget till det anser DM-nämnden att företaget inte haft praktisk möjlighet att efterkomma begäran vid tiden för utskicket. Baserat på underlaget lämnar DM-nämnden därför anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies