Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Media-Saturn Nordic Shared Services AB

Uttalande 2020-05-01

Dnr 20-045

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Media-Saturn Nordic Shared Services AB

Frågeställning:

Marknadsföring per e-post utan konsuments samtycke. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Media-Saturn Nordic Shared Services AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.
Media-Saturn Nordic Shared Services AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets e-postreklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Media-Saturn Nordic Shared Services AB (företaget) utan att ha givit sitt samtycke till det. Anmälaren har även uppgett att han flera gånger försökt avregistrera sig från företagets e-postreklam men att företaget fortsätter skicka e-postreklam.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden gör sin bedömning baserat på det underlag som kommit in till nämnden. Underlaget visar att företaget skickat e-postreklam till anmälaren utan dennes samtycke och att företaget därmed har brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Företaget har underlåtit att yttra sig även i denna fråga. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sin e-postreklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.