Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MIO AB

Uttalande 2020-05-08

Dnr 20-046

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MIO AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Mio AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta dela ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Mio AB har brutit mot artikel 21.3 i EU:s förordning om personuppgifter då konsuments personuppgifter har behandlats i direktmarknadsföringssyfte trots att konsumenten har invänt mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har tagit emot adresserad direktreklam från Mio AB trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat samt att hon tidigare har kontaktat företaget och begärt avregistrering från direktreklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de vid skapandet av den adresserade reklamen missat att kontrollera adressfilen mot företagets egna spärrlista. Därför har anmälaren mottagit reklamen trots att hon invänt mot sådan reklam. Företaget beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktmarknadsföring till konsument införd i NIX adresserat

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad reklam. Av underlaget framgår att anmälaren även har kontaktat företaget och begärt avregistrering från direktreklam. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren begärt avregistrering från direktreklam från företaget. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att konsumentens personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte. Företaget har därmed behandlat anmälarens personuppgifter i strid med GDPR genom att behandla dem för direktmarknadsföringsändamål trots anmälarens invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.