Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors, Huddinge

Uttalande 2020-05-08

Dnr 20-047

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors, Huddinge

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de låtit ringa en konsument i direktmarknadsföringssyfte som tydligt har motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Bjurfors (företaget) i direktmarknadsföringssyfte trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de misstänker att en telefonförsäljare hos företagets uppdragstagare som bedriver deras telefonmarknadsföring har tagit fram anmälarens telefonnummer på egen hand, och därmed brutit mot det avtal som Bjurfors har med uppdragstagaren.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget har en underleverantör som sköter företagets telefonförsäljning. DM-nämnden har tidigare yttrat sig om att företag har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer och finner därför att företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de låtit ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies