Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2020-04-17

Dnr 20-066

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Hallon har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument i direktmarknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig det. Hallon har behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom de behandlat personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål trots konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Hallon (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att deras telefonförsäljning sköts av en underleverantör till företaget, och att denna underleverantör utför alla uppdrag i enlighet med lag, praxis och branschstandard. Företaget har uppgett att anmälaren blev införd i NIX- Telefon först tre dagar senare än företagets kontroll mot NIX-registret och att företaget därför inte kunnat veta att anmälaren var införd i spärregistret samt att företaget då haft rätt att kontakta honom.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av företagets yttrande framgår att företaget innan telefonförsäljningen gjort en kontroll mot spärregistret NIX-Telefon. Ärendet gäller dock inte NIX-Telefon utan att anmälaren tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Detta aktualiserar 21 § marknadsföringslagen som stadgar att det är förbjudet att ringa en konsument i marknadsföringssyfte om konsumenten tydligt har motsatt sig det. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att de har låtit ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Företaget har även behandlat anmälarens personuppgifter i strid med artikel 21.3 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) genom att behandla en konsuments personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål trots konsuments invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.