Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2020-08-28

Dnr 20-074

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Den oadresserade reklamen har legat invikt i gratistidningen Vi i villa nr.1 2020 Östergötland.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam (SDR) har yttrat sig i frågan och har uppgett att de är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i branschen, däribland respekt för Nej tack-dekaler. Varje utdelare får vid sin arbetsstart information om dessa regler. Trots detta inträffar enstaka incidenter där ett hushåll har tagit emot reklam trots att hushållet undanbett sig reklam. Detta beror oftast på att utdelaren är ny eller har missuppfattat sina instruktioner.

SDR har uppgett att det i det aktuella fallet är fråga om ett rent misstag vid utdelningen. Utdelaren har två versioner av utskick med sig, en version är en bunt med både reklam och samhällsinformation, den andra bunten innehåller endast samhällsinformation. Tidningen Vi i villa råkade vid incidenten ligga ytterst och det kan därför ha uppfattats som om resterande reklam låg invikt i tidningen. Utdelaren i ärendet missade anmälarens Nej tack-dekal och delade av misstag ut bunten som innehöll reklam till honom.

SDR har beklagat det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Den anmälda reklamen har delats ut till ett hushåll som motsatt sig oadresserad reklam genom en Nej tack-dekal på brevlådan. Distributören har i sitt yttrande uppgett att reklamen kunnat tolkas som om den legat invikt i en tidning, men att den i själva verket legat i en bunt med reklam där tidningen Vi i villa av slump legat ytterst. NIX-nämnden finner ingen anledning att inte tillmäta tro till detta yttrande, och att reklamen därmed inte legat invikt i en tidning.

Den utdelade reklamen utgör dock en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen, då den delats ut till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam. SDR har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Detta uttalande har avgetts av NIX-nämndens ledamöter Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth, Caroline Rudbeck och Eva-Marie Åkesson.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies