Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2020-06-10

Dnr 20-079

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Verisure Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring mot en konsument som var införd i NIX-spärregister och således tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Verisure Sverige AB (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att anmälaren blivit uppringd av en franchisetagare till företaget. Företaget har nu spärrat anmälaren från framtida kontakt i interna spärregister. Företaget har även uppgett att de den senaste tiden har vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna kring NIX-Telefon och de krav som gäller för marknadsföring för företaget. Företaget har nu en policy som stadgar att kontroll mot NIX-registret alltid måste ske. Denna policy var dock inte antagen vid tiden för incidenten. Företaget beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget ringt en konsument som tydligt motsatt sig sådan telefonförsäljning genom att låta föra in sitt telefonnummer i NIX-Telefon. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies