Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2020-06-29

Dnr 20-080

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Verisure Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Verisure Sverige AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att anmälaren blivit uppringd av företaget, men har bestridit att det var emot god sed vid marknadsföring. Företaget har uppgett att de köper telefonlistor av sin leverantör och att dessa listor är kontrollerade mot spärregistret NIX-Telefon. Företaget har menat att anmälarens telefonnummer inte fanns infört i NIX-Telefon vid kontrolltillfället och att företaget sedan ringt anmälaren inom två månader från denna kontroll och att detta utgör ett undantag från att det anses strida mot god sed att ringa ett nummer infört i NIX-Telefon. Kontroll gjordes mot NIX-Telefon den 24 mars 2020 och samtalet ringdes samma dag. Vidare har företaget uppgett att anmälarens telefonnummer nu är infört i företagets interna spärregister.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren vid tillfället för telefonförsäljningen var införd i spärregistret NIX-Telefon, och har varit det sedan 24 juni 2019. Anmälaren var således införd i registret då företaget kontrollerade telefonnumret. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.