Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sverek

Uttalande 2020-05-08

Dnr 20-089

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sverek

Frågeställning:

Krav på samtycke vid SMS-reklam

NIX-nämndens beslut:

Sverek har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då SMS-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd SMS-reklam från Sverek (företaget). SMS-reklamen löd ”Hej, Nu söker vi omgående läkare för digital läkartjänst som kan arbeta natt /dag. Du får intro och hjälp med utrustning för att smidigt arbeta hemifrån. Hör av dig så berättar vi mer!”

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de arbetar med rekrytering och bemanning inom vård och omsorg och att de bistår sjukhus, kommunala verksamheter och andra vårdinrättningar med legitimerad sjukvårdspersonal.

Företaget anser inte att SMS-meddelandet är marknadsföring för varken en vara eller tjänst då SMS-meddelandet skickats till anmälaren i rekryteringssyfte.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid SMS-reklam

Enligt marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår inte att sådant etablerat kundförhållande förelegat mellan företaget och anmälaren. Inte heller framgår det att anmälaren valt att ange sitt telefonnummer för kontakt.

Företaget har invänt mot att SMS-meddelandet utgör marknadsföring då det utgör ett led i företagets rekryteringsprocess.

19 § marknadsföringslagen syftar till att skydda den personliga integriteten genom att förbjuda marknadsföring genom t.ex. SMS utan föregående samtycke från mottagaren.

Enligt marknadsföringslagen är marknadsföring en åtgärd som är ägnad att främja avsättningen i den egna näringsverksamheten. Hit räknas meddelanden med renodlat kommersiella syften och ändamål.

Det påtalade SMS-meddelandet har uteslutande kommersiella syften och ändamål och omfattas därför av 19 § marknadsföringslagen. Det är ostridigt att det skickats utan föregående samtycke från mottagaren. Företaget har därmed överträtt 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.