Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

ComHem

Uttalande 2020-06-10

Dnr 20-090

Anmälare:

En konsument

Motpart:

ComHem

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

ComHem har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har tagit emot sms-reklam från ComHem (företaget) utan att hon på förhand lämnat sitt samtycke till reklamen.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att sms-reklam har skickats till konsumenten och har uppgett att det skett på grund av ett inläsningsfel. Konsumentens telefonnummer har misstagits för ett telefonnummer tillhörande en befintlig kund hos företaget. Företaget har beklagat det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Obeställd sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring via sms till en konsument utan dennes samtycke på förhand.

Av underlaget framgår att konsumenten tagit emot, om än på grund av ett misstag, sms-reklam utan att ha givit sitt samtycke till detta. Företaget har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan att konsumenten har samtyckt till detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies