Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2020-06-10

Dnr 20-091

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas i sin helhet utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit adresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet (företaget) den 10 mars 2020 trots att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att konsumenten spärrat sig för reklam från företaget den 10 januari 2020 och att det tar ca tre månader för en sådan spärr att få effekt. Detta då det tar så lång tid för företaget att inhämta namnuppgift, skicka marknadsföringsmaterial till tryck och sedan distribuera materialet. Företaget har uppgett att denna omständighet nämns i förarbetet till spellagen och anses vara en skälig tid för en reklamspärr att få effekt.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsument som motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten har spärrat sig från reklam från företaget den 23 januari 2020 och sedan mottagit adresserad reklam den 10 mars 2020. Då mindre än tre månader har förflutit sedan konsumentens begärda avregistrering till mottagandet av reklamen anses inte företaget ha brutit mot varken 21 § marknadsföringslagen eller mot artikel 21.3 GDPR, då tre månader anses som skälig tid för att en reklamspärr mot adresserad reklam ska nå effekt.

Anmälan lämnas i sin helhet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies