Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Media Saturn Nordic Shared Services AB

Uttalande 2020-06-29

Dnr 20-092

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Media Saturn Nordic Shared Services AB

Frågeställning:

Marknadsföring per e-post utan konsuments samtycke. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Media Saturn Nordic Shared Services AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke. Media Saturn Nordic Shared Services AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets e-postreklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Media Saturn Nordic Shared Services AB (företaget) trots att han flera gånger har avregistrerat sig från nyhetsbrev och reklam från företaget via en avregistreringslänk i den anmälda e-postreklamen samt att han har avslutat sitt medlemskap hos företaget. Anmälaren har även uppgett att han efter varje avregistrering mottagit en bekräftelse på att sådan avregistrering skett.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren är medlem i Mediamarkt Club och därmed har samtyckt till villkoren för e-postkommunikation den 10 maj 2018. Företaget uppger dock vidare att de haft tekniska problem med avregistreringslänken och ber om ursäkt för att den inte har fungerat så som företaget önskar.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Av underlaget framgår att det initialt förelegat ett kundförhållanden mellan anmälaren och företaget. Enligt anmälarens uppgift har han försökt avregistrera sig från företagets e-postreklam flera gånger utan att det i praktiken har lyckats. Även av företagets uttalande framgår att avregistreringsfunktionen inte har fungerat.

DM-nämnden finner att företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion vid e-postreklam

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av underlaget framgår att företaget på grund av tekniska problem under en period inte försett sin e-postreklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion. Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies