Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare

Uttalande 2020-06-10

Dnr 20-093

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Enklare har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring till en konsument som var införd i NIX-Telefon, och som således tydligt motsatt sig sådan kontakt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Enklare (företaget) den 20 april 2020 trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att det ringt konsumenten vid tre tillfällen och således inte respekterat konsumentens önskemål. Företaget har uppgett att då de köper telefonnumret så kontrolleras det mot NIX-Telefon, men de nummer som erhålls via extern information, exempelvis genom en respektive till konsumenten, inte kontrolleras mot NIX-Telefon. I det aktuella fallet kan företaget inte se hur företaget erhållit konsumentens telefonnummer.

Företaget tror att konsumentens telefonnummer erhållits från konsumentens respektive och att en anställd inte följt företagets riktlinjer genom att ringa ett telefonnummer som erhållits på sådan extern väg.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget har ringt en konsument som var införd i NIX-Telefon tre gånger. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies