Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2020-09-30

Dnr 20-094

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Verisure Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Verisure Sverige AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att nya åtgärder vidtagits för att förbättra rutinerna kring NIX-telefon med bland annat en ny policy som implementerats den 7 maj 2020. Vidare stadgar avtal mellan Företaget och franchisetagare att det åligger varje part att följa gällande lag, förordning och tillämpliga regelverk på området. I anmälarens fall konstaterar Företaget att samtal skett till anmälaren den 5 april 2020 med grunden att anmälarens telefonnummer kontrollerats mot NIX-spärregister samma datum, det vill säga inom tvåmånadersgränsen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Vid en kontroll mot NIX-spärregister kan nämnden konstatera att anmälarens telefonnummer är infört sedan 24 juni 2019, vilket innebär att samtalet den 5 april 2020 skett utanför den så kallade tvåmånadersgränsen.

Av underlaget framgår att Verisure Sverige AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.