Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access

Uttalande 2020-08-31

Dnr 20-096

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd i sin helhet

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Hi3G Access (företaget) den 29 april 2020 trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren lämnat sitt samtycke till att bli kontaktad av företaget genom att delta i en tävling eller undersökning online (en s.k. weblead). Företaget har sammanfattningsvis bestridit att de har överträtt 21 § marknadsföringslagen eller behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter (GDPR).

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att ett undantag från reglerna i NIX-Telefon varit för handen och att företaget initialt haft rätt att kontakta anmälaren då han lämnat sitt samtycke till detta.

Det innebär även att företaget inte agerat i strid med art 21 i GDPR.

Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Behandling av personuppgift Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.