Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Increment Security Group Gothia AB

Uttalande 2020-06-29

Dnr 20-099

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Increment Security Group Gothia AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Obeställd vara eller tjänst

NIX-nämndens beslut:

Increment Security Group Gothia har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.
Increment Security Group Gothia AB har bedrivit marknadsföring i strid med god sed samt har använt en otillbörlig affärsmetod då företaget skickat en vara och en faktura trots att konsumenten inte har tackat jag till detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Increment Security Group Gothia AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon samt att han efter samtalet mottagit en vara och faktura trots att han inte beställt något.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren varit kund hos företaget sedan han accepterat ett köp via sms efter ett telefonsamtal. Företaget har dock upptäckt att den lista med telefonnummer som företaget ringde enligt var från år 2017, och att anmälarens avtal sedan denna upptäckt makulerats.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren och företaget initialt varit i ett kundförhållande som inletts år 2017. Då detta kundförhållande inte längre får anses bestå är undantaget från NIX-Telefon inte längre tillämpligt. Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Obeställd vara eller tjänst

Enligt 5 och 6 § § marknadsföringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god sed och vara tillbörlig mot konsumenter. Att marknadsföra en vara eller tjänst genom att starta obeställda tjänster eller skicka obeställda varor kan strida mot god sed vid marknadsföring.

Enligt SFS 2008:487 om tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen listas i punkt 21 marknadsföringsmaterial som inkluderar en faktura som ger konsumenten anledning att tro att han har beställt produkten som en otillbörlig affärsmetod under alla omständigheter.

Företaget har inte bemött frågan och DM-nämnden gör bedömningen att företaget har bedrivit marknadsföring i strid med god sed samt har använt en otillbörlig affärsmetod då företaget efter ett erbjudande via telefon skickat en vara och en faktura trots att konsumenten inte har tackat jag till detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies