Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta Group

Uttalande 2020-08-31

Dnr 20-100

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta Group

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att utge information

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas delvis utan åtgärd.

Zmarta Group har agerat i strid med artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) då konsument inte fått svar på hur hans personuppgifter har erhållits

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Zmarta Group (företaget) den 28 april 2020 trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han inte fått svar på hur företaget erhållit hans personuppgifter.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren blivit kontaktad för att han i samband med en tävling på internet har lämnat sitt samtycke till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Angående att anmälaren inte fått svar på frågan hur företaget erhållit hans personuppgifter har företaget uppgett att det måste vara ett olyckligt missförstånd. Företagets handläggare är noga införstådda med skyldigheten att besvara en sådan fråga. Företaget har lyssnat på det anmälda samtalet och kan konstatera att handläggaren missuppfattat anmälarens fråga. Företaget har beklagat detta.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår dock att anmälaren samtyckt till att bli kontaktad av företaget. Anmälan lämnas i denna del utan åtgärd.

Skyldighet att utge information

Av underlaget framgår att anmälaren begärt information om hur hans personuppgifter behandlas. Skyldigheten att lämna information framgår enligt artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR).

Av underlaget framgår att anmälaren frågat hur företaget erhållit hans uppgifter utan att få svar. Företaget har därmed brutit mot artikel 15 GDPR.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies