Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Novamedia Sverige AB

Uttalande 2020-11-05

Dnr 20-101 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Novamedia Sverige AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Novamedia Sverige AB trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Han har även uppgett att han kontaktat företaget flera gånger och bett dem att inte dela ut oadresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de bland annat driver Svenska Postkodlotteriet åt Svenska Postkodföreningen som innehar spellicens. Företaget använder sig i mycket begränsad utsträckning av oadresserad direktreklam; vykort skickas i undantagsfall ut i ett område efter en Grannyra. Vid oadresserade utskick ges tydliga instruktioner till underleverantörer att inte lägga utskick i brevlådor där det anges att reklam undanbedes. Under våren 2020 har ingen oadresserad reklam skickats ut. Ibland samarbetar företaget med olika tidningar (vecko-/månadsmagasin och dagspress) som lägger in reklamblad invikta i dessa. I april, tiden för den aktuella anmälan, har inget sådant utskick gjorts. Däremot skickades detta i flera olika tidningar ut i mars. Det kan möjligen vara så att anmälaren reagerat på att reklam fallit ur en tidning då sådana utskick förekommit i mars.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

21 § marknadsföringslagen omfattar, enligt NIX nämnden, endast reklam. Med reklam avses däremot inte sådan framställning som utgör bilaga till periodisk skrift som avses i 1 kap. 4 § TF.

Motparten har uppgett att det inte skickats ut någon oadresserad direktreklam vid aktuellt tillfälle, utan att reklamen varit invikt i en tidning.

NIX-nämnden anser att företaget har givit en rimlig förklaring till det inträffade vilket innebär att det inte skett en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Avgjorda ärenden Friade Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.