Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Freedom Finance AB

Uttalande 2020-06-29

Dnr 20-106

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Freedom Finance AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Obeställd vara eller tjänst

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Freedom Finance AB (företaget) den 28 april 2020 trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon samt att hon efter samtalet meddelats att elva stycken kreditupplysningar tagits i hennes namn för en låneansökan hon inte ansökt om.

Företagets uppgifter

Företaget har bestritt uppgift om att företaget agerat i strid med NIX-Telefon och att elva kreditupplysningar tagits i anmälarens namn av företaget. Företaget har uppgett att det föreligger ett kundförhållande mellan anmälaren och företaget. Anmälaren använde företagets tjänst den 11 november 2019 och undantag från förbudet mot kontakt enligt NIX-telefon föreligger därför. Företaget har lyssnat på det telefonsamtal som ringdes till anmälaren den 28 april 2020 och under samtalet tackar anmälaren ja till en jämförelse enligt företagets tjänst för att eventuellt sänka anmälarens ränta på lån. Anmälaren bekräftar under samtalet att hennes kontaktuppgifter är desamma som innan och handläggaren genomför en låneansökan. Handläggaren och anmälaren diskuterar även att utöka lånebeloppet och anmälaren samtycker till att en kreditupplysning tas i samband med ansökan. Företaget uppgett att anmälaren fått information om hur hennes personuppgifter kan komma att användas och anmälaren har inte invänt. Angående frågan att elva kreditupplysningar ska ha tagits i anmälarens namn av företaget stämmer inte. Företaget tror att det istället kan vara att anmälaren tagit emot elva omfrågekopior, en för varje långivare som tittat på anmälarens kreditupplysning. Företaget har tagit en kreditupplysning på anmälaren då hon samtyckt till detta.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren och företaget är i ett kundförhållande. Detta medför att ett undantag från huvudregeln i NIX-Telefon är tillämpligt och företaget har haft rätt att kontakta anmälaren. Anmälan lämnas i denna del utan åtgärd.

Obeställd vara eller tjänst

Enligt 5 och 6 § § marknadsföringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god sed och vara tillbörlig mot konsumenter. Att marknadsföra en vara eller tjänst genom att starta obeställda tjänster eller skicka obeställda varor kan strida mot god sed vid marknadsföring.

Av underlaget framgår att endast en kreditupplysning tagits i anmälarens namn, samt att anmälaren samtyckt till detta då hon tackat ja till företagets tjänst. Anmälan lämnas även i denna del utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.