Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

CDON AB

Uttalande 2020-08-03

Dnr 20-113

Anmälare:

En konsument

Motpart:

CDON AB

Frågeställning:

Marknadsföring per e-post utan konsuments samtycke. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

CDON AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

CDON AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets e-postreklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från CDON AB (företaget) den 10 maj 2020 trots att han flera gånger har avregistrerat sig från nyhetsbrev och reklam från företaget via en avregistreringslänk i den anmälda e-postreklamen samt att han kontaktat företagets kundservice om avregistrering från direktreklam via e-post, senast den 31 mars 2020.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat uppgift om att konsumenten mottagit e-postreklam trots att han försökt avregistrera sig från detta. Företaget har uppgett att konsumenten den 22 mars 2020 via e-post har begärt avregistrering från viss kontakt med företaget, men att konsumenten fortsatt ville motta en del av e-postreklamen. CDON uppdaterade efter denna kontakt konsumentens inställningar för reklamutskick. På grund av ett tekniskt fel avregistrerades dock inte konsumenten från den typ av reklam han begärt avregistrering från och kontaktade CDON på nytt den 29 mars. Företaget såg vid denna kontakt över inställningarna ännu en gång.

Konsumenten kontaktade återigen företaget den 15 april och meddelade att han fortfarande tog emot e-postreklam. Återigen till följd av ett tekniskt problem. Konsumenten hörde slutligen av sig till företaget den 10 maj och begärde avregistrering från all direktmarknadsföring från företaget och har inte sedan dess mottagit reklam.

Gällande den otillfredsställande avregistreringslänken i e-postreklamn har företaget uppgett att de inte kunnat finna några problem med länken.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Av underlaget framgår att konsumenten har försökt avregistrera sig från delar av företagets e-postreklam flera gånger via kontakt med företagets kundtjänst utan att det har lyckats.

DM-nämnden finner därför att företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion vid e-postreklam

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av underlaget framgår att anmälaren inte via e-postreklamens avregistreringslänk kunnat avregistrera sig från fortsatt reklam.

DM-nämnden finner det troligt att företaget har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sin e-postreklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies