Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fortum

Uttalande 2020-08-03

Dnr 20-116

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fortum

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Fortum har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Fortum (företaget) den 7 maj 2020 trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon sedan den 28 januari 2014.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de, när de anlitar samarbetspartners för att bedriva telefonförsäljning, förser dessa samarbetspartners med telefonnummer. Listan med telefonnummer är kontrollerad mot det interna spärregistret såväl som NIX-Telefon. Det uppringande företaget instrueras med att de endast får ringa telefonnummer från listan tillhandahållen av Fortum.

Gällande den aktuella incidenten har företaget uppgett att konsumenten kontaktats en första gången och att hennes telefonnummer vid denna tid inte var spärrat. Samma telefonförsäljare har sedan igen kontaktat konsumenten den 6 och 7 maj 2020, då fanns hennes telefonnummer i spärregistret. Företaget vet inte varför säljaren ringde konsumenten vid dessa två tillfällen då säljaren inte längre är i tjänst hos det uppringande företaget. Fortum medger att dess samarbetspartner har agerat felaktigt och mot Fortums instruktioner och beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att konsumenten varit införd i spärregistret NIX-telefon sedan 29 januari 2014. Konsumentens telefonnummer var spärrat för telefonförsäljning redan vid det första tillfället som Fortum lät ringa henne i marknadsföringssyfte.

Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies