Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors, Nacka

Uttalande 2020-06-29

Dnr 20-120

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors, Nacka

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam av Bjurfors, Nacka (företaget) trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt.

Företagets uppgifter

Företaget har inte motsatt sig uppgift om att de har låtit dela ut oadresserad reklam till anmälaren. Företaget har uppgett att det sett över rutiner för utdelning för att undvika framtida utdelning till konsumenter som motsatt sig det.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tagit emot oadresserad reklam från företaget trots att han har en Nej tack-dekal på sin brevlåda.

Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies