Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Solna

Uttalande 2020-08-03

Dnr 20-121

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Solna

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (företaget) trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt. Han har även uppgett att han kontaktat företaget flera gånger och bett dem att inte dela ut oadresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det är viktigt för dem att följa tillämpliga regelverk och affärsseder, inklusive god marknadsföringssed. Företaget är mycket noga med att instruera anställda och utdelare att inte dela ut direktreklam till hushåll med Nej tack-dekal. Företaget har uppgett att den aktuella incidenten troligen är till följd av ett misstag och ber om ursäkt för det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tydligt motsatt sig oadresserad reklam och trots detta mottagit den typen av reklam.

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.