Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat

Uttalande 2020-08-03

Dnr 20-127

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Viasat (företaget) den 18 maj 2020 trots att han tidigare har bett företaget flera gånger att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att telefonnumret erhölls vecka 13 och att numret vid tidpunkten inte var infört i NIX-Telefon. Företaget har uppgett att konsumentens telefonnummer fördes in i spärregistret samma vecka och att företaget haft rätt att kontakta konsumenten eftersom han inte var införd i spärregistret vid tiden för samtalet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Anmälaren var inte införd i NIX-telefon vid tidpunkten då Företaget erhöll telefonnumret. Anmälaren har dock uppgett att denne vid ett flertal tillfällen kontaktat Företaget direkt och avböjt ytterligare kommunikation.

Företaget har inte bemött sakfrågan att konsumenten tidigare har motsatt sig direktreklam från företaget. DM-nämnden lägger inkomna uppgifter till grund för bedömningen. Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tidigare motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.