Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB

Uttalande 2020-09-30

Dnr 20-130

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB

Frågeställning:

Vilseledande marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB har brutit mot 8 och 10 § § marknadsföringslagen genom att använda sig av vilseledande marknadsföring vilken påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Assistansbolaget Försäkring Sverige AB (företaget) som har uppgett att anmälarens bil, angiven med registreringsnummer, kvalificerar för en vägassistansförsäkring. När anmälaren har kontaktat företaget så har det dock visat sig att hans bil inte kvalificerar för försäkringen då hans bil inte är halvförsäkrad.

Företagets uppgifter

Företaget har medgett att det erbjudande som konsumenten tagit del av lyder ”din bil [konsumentens bils reg.nr.] kvalificeras för vägassistansförsäkringen”. Detta påståendebygger enligt företaget på offentliga uppgifter som modell, ålder och vikt. Företaget anser dock att det tydligt framgår att detta påstående ska läsas tillsammans med förköpsinformationen på erbjudandets baksida. Förköpsinformationen hänvisas till genom en asterisk efter påståendet. I förköpsinformationen framgår att ytterligare ett krav för att bilen ska kvalificera för försäkringen är att bilen är halvförsäkrad. Företaget har uppgett att asterisken olyckligtvis har blandats ihop med en annan sterisk avseende en annan fotnot, som bidrar till otydlighet i erbjudandet. Företaget har slutligen beklagat att anmälaren uppfattat erbjudandet som han gjort men bestrider att erbjudandet är vilseledande.

DM-nämndens bedömning

I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen har avsändaren ansvar för att påståenden som används är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är det intryck som genomsnittsmottagaren får med budskapet i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilket intryck andra än mottagaren kan få eller vad avsändaren eller annonsören har menat har därvidlag ingen betydelse.

Kravet på vederhäftighet har funnits sedan lång tid tillbaka och kommer till uttryck såväl direkt i lagtext som i ICC Grundregler för Reklam och marknadskommunikation.

”Din bil kvalificeras för vägassistansförsäkringen”

Det är ostridigt att produkten marknadsförts med hjälp av formuleringen ”din bil kvalificeras för vägassistansförsäkringen”. Påståendet, som är reservationslöst, är ägnat att uppfattas bokstavligen och den enda information som lämnas i anslutning till påståendet och som syftar till att begränsa innebörden är asterisken.

I förevarande fall är det ostridigt att det skett en sammanblandning med en annan asterisk med följden att det är otydligt för mottagaren om eller vilka formuleringar som trots allt begränsar påståendet ifråga.

Sammanblandningen medför att formuleringen är vilseledande och i strid med 10 § marknadsföringslagen. Vilseledandet har påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut i det att beställningsprocessen har initierats.

Den påtalade marknadsföringen är därmed, jämlikt 8 och 10 §§ nyss nämnda lag, otillbörlig.

”Dessutom gäller den för dig som förare och inte ett specifikt fordon. Vår försäkring är nämligen personbunden istället för bilbunden”

Företaget har inte invänt mot uppgiften att produkten har marknadsförts med påståendet ”…dessutom gäller den för dig som förare och inte ett specifikt fordon. Vår försäkring är nämligen personbunden istället för bilbunden.”

Nämnden konstaterar att kravet på halvförsäkring för fordonet ifråga motsäger att försäkringen följer föraren och inte har någon koppling till fordonet. Uppgiften att försäkringen följer föraren är således vilseledande. Den har även påverkat målgruppens affärsbeslut vilket gör att den påtalade marknadsföringen är otillbörlig.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

Katarina Dahl, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden Övrig reklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.