Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Egmont Publishing AB

Uttalande 2021-07-05

Dnr 20-168 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Egmont Publishing AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Egmont Publishing AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 24 juni 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Egmont Publishing AB trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Anmälaren har fotat av den anmälda reklamen, som utgörs av ett adresserat kuvert innehållandes reklam och erbjudande-avier.

Företagets uppgifter

Egmont Publishing AB (Egmont) har uppgett att anmälaren har begärt att bli bortglömd (Right to be forgotten) den 26 juni 2020 vilket begränsar Egmonts info om honom till den som sparas för bokföringsskäl. Anmälaren har enligt Egmont prenumererat på en tidskrift från Egmont fram till den 25 juli 2017. Egmont har då tillämpat den s.k. treårsregeln vad gäller kontakt till före detta kunder som är med i NIX adresserat. Egmont har varit medvetna om att reglerna för kontakt till före detta kunder uppdaterades under våren 2020 till kontakt med före detta kund tillåten ett år utan kontroll mot NIX adresserat efter avslutat kundförhållande. Då anpassningen till den nya regeln enligt Egmont inte gick att genomföra inom hela organisationen samtidigt har vissa personer trots detta mottagit reklam. Företaget har slutligen beklagat det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Egmont har inte bestridit uppgift om att Egmont har skickat adresserad reklam till anmälaren. Anmälaren har till nämnden skickat in foton på den anmälda reklamen som ostridigt utgör adresserad reklam från Egmont till anmälaren.

Underlaget visar att Egmont har skickat adresserad reklam till anmälaren trots att anmälaren har låtit spärra sig via NIX adresserat. Egmont har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2021 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies