Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Novamedia Sverige AB

Uttalande 2020-09-30

Dnr 20-169

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Novamedia Sverige AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 5 juni 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Novamedia Sverige AB (företaget) trots att han invänt mot detta. Anmälaren har dessutom tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har ej funnit att anmälaren är registrerad i Svenska Postkodlotteriets interna spärregister eller hos NIX-adresserat. Företaget har härmed vidtagit åtgärd och registrerat anmälaren i sitt interna spärregister för att förhindra framtida oönskade utskick.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detta

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av anmälan framgår att anmälaren tidigare har kontaktat företaget och begärt avregistrering från all direktmarknadsföring från företaget och trots detta mottagit adresserad reklam.

Mot företagets nekande är dock inte visat att någon sådan begäran lämnats och anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Anmälaren uppger att denne ska ha begärt avregistrering från direktmarknadsföring. En sådan begäran ska enligt NIX-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål (adresserad direktreklam).

Mot företagets nekande är dock inte visat att någon sådan begäran lämnats och anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies