Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Eneas Services AB

Uttalande 2020-08-31

Dnr 20-171

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Eneas Services AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd i sin helhet

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Eneas Services AB (företaget) den första juni 2020 trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han tidigare har ringt företaget och bett om avregistrering från deras reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de endast bedriver försäljning till företag. I det aktuella fallet har företaget kontaktat ett företags VD men vid det samtalet, den 14 april 2020, blivit hänvisade att kontakta företagets styrelseordförande, anmälaren, på hans direktnummer. Företaget ringde sedan detta nummer fyra gånger utan att få svar. När företaget kontaktade den hänvisade kontaktpersonen en femte gång fick de svaret att han inte önskade telefonförsäljning, varpå företaget raderade kontaktpersonens uppgifter ur sina register. Företaget har efter kontroll inte funnit något som tyder på att anmälaren ska ha ringt och begärt avregistrering från direktreklam från företaget.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att företaget endast bedriver försäljning till andra företag, och att företaget inte ringer konsumenter i det syftet. Spärregistret NIX-Telefon spärrar inte telefonnummer för juridiska personer. Det är inte heller visat att konsumenten invänt mot att hans personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies