Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Kids Brand Store

Uttalande 2020-08-03

Dnr 20-182

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Kids Brand Store

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Kids Brand Store har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan samtycke. Kids Brand Store har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets sms-reklam inte försetts med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har tagit emot sms-reklam från Kids Brand Store (företaget) utan att han gett samtycke till detta. Han har även uppgett att sms-reklamen saknar en tillfredsställande funktion för avregistrering då han har försökt avregistrera sig via en länk reklamen utan att det har fungerat.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett konsumenten tagit emot sms-reklamen till följd av ett tekniskt fel. Felet har gjort så att konsumenter som avsagt sig sms-reklam ändå har fått sådan reklam. Företaget har uppgett att felet nu är åtgärdat samt att de har kontaktat konsumenten i fråga angående incidenten.

DM-nämndens bedömning

Sms-reklam till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka direktmarknadsföring via sms till en konsument utan dennes samtycke på förhand.

Av underlaget framgår att konsumenten tagit emot sms-reklam utan att ha get sitt samtycke till detta. Företaget har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam efter att konsument tydligt invänt mot sådan reklam och samtycke till reklamen således inte funnits.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av underlaget framgår att sådan länk har funnits men att den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Av underlaget framgår att sms-reklamens avregistreringsfunktion inte fungerat på grund av ett tekniskt fel. Företaget har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sin sms-reklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.