Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

AB Svensk Bilprovning

Uttalande 2020-10-01

Dnr 20-184

Anmälare:

En konsument

Motpart:

AB Svensk Bilprovning

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det m.m.

NIX-nämndens beslut:

AB Svensk Bilprovning har brutit mot GDPR då företaget behandlat personuppgifter utan laglig grund

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att AB Svensk Bilprovning (”företaget”) har skickat adresserad direktmarknadsföring till konsument trots att konsumenten har invänt mot detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att man anlitar Transportstyrelsen för tillhandahållande av kunddata baserat på vägtrafikregistret och kunder som begärt NIX via Transportstyrelsen eller direkt via företaget utesluts från utskick. Den 14 juli 2020 uppmärksammades företaget på att Transportstyrelsens NIX inte har fungerat under en viss tid. Företaget har ingen kunddata för anmälaren och förhåller sig till den reklamspärr som finns hos Transportstyrelsen. Företaget beklagar att anmälarens uppgifter kommit med i utskick med anledning av det fel som uppkommit hos Transportstyrelsen, vilket nu är åtgärdat.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter som tydligt motsatt sig detta

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av anmälan framgår att anmälaren den 29 augusti 2018 har kontaktat företaget och begärt avregistrering från all direktmarknadsföring från företaget och trots detta mottagit adresserad reklam.

Av underlaget framgår att AB Svensk Bilprovning skickat adressad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det, vilket skett i strid med 21 § marknadsföringslagen. I och med det uppkomna fel som rapporterats från Transportstyrelsen får detta nu anses åtgärdat med förutsättning att AB Svensk Bilprovning förhåller sig till tidigare införd reklamspärr.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren den 29 augusti 2018 har kontaktat företaget och begärt avregistrering från direktmarknadsföring. En sådan begäran ska enligt NIX-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål (direktmarknadsföring).

AB Svensk Bilprovning har behandlat anmälarens personuppgifter i strid med GDPR eftersom behandling har skett trots konsuments invändning mot detta och då AB Svensk Bilprovning därmed saknat laglig grund.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.