Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel Ideell Förening

Uttalande 2020-08-31

Dnr 20-185

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Folkspel Ideell Förening

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Sverigelotten den 26 juni 2020, Folkspel Ideell Förening (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren inte är kund hos företaget. Hans adressuppgifter har erhållits genom en köpt lista. Vid tidpunkten då företaget erhöll anmälarens uppgifter var anmälaren inte spärrad i NIX-Telefon. Företaget anser sammanfattningsvis att företaget har haft rätt att kontakta anmälaren och att SWEDMA:s Etiska regler har följts.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Efter kontroll mot spärregistret NIX-Telefon framgår att anmälaren varit införd sedan den 24 juni 2019, för att sedan ha blivit gallrat den tredje april 2020. Perioden mellan den tredje april 2020 och den 26 augusti 2020 har anmälaren alltså inte varit införd i spärregistret.

Underlaget ger stöd åt företagets uppgift att anmälaren inte var införd i spärregistret då hans uppgifter erhölls den 27 april 2020. Företaget har därför inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta anmälaren.

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.