Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dekra Automotive AB

Uttalande 2020-10-29

Dnr 20-193

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dekra Automotive AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 26 juni 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Dekra Automotive AB (företaget) trots att hon är införd i spärregistret, NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de köper adressuppgifter från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar bort adresser som är införda i NIX adresserat innan de överför uppgifter till tredje part. Den 14 juli 2020 fick företaget information från Transportstyrelsen att införda reklamspärrar i deras register fallit bort varför adresser införda i NIX adresserat följt med till tredje part. Företaget beställde sina adressuppgifter 3 juni 2020 varför det inte varit möjligt att ha kännedom om det förekomna felet hos Transportstyrelsen. Företaget bekräftar det inträffade och anmälaren har införts i deras interna opt out register för att förhindra framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att anmälaren mottagit adresserad direktmarknadsföring från Dekra Automotive AB trots att hennes adress är införd i NIX adresserat.

Dekra Automotive AB har bekräftat det inträffade samt uppgett att de adressuppgifter som köpts från Transportstyrelsen har innehållit adresser som är införda i NIX adresserat utan företagets vetskap. Med anledning av det förekomna felet i Transportstyrelsens register kan Dekra Automotive AB ej läggas till last för något företaget inte haft kännedom eller kontroll över.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.