Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

E.ON

Uttalande 2020-10-02

Dnr 20-214

Anmälare:

En konsument

Motpart:

E.ON

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av E.ON Sverige AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren varit elhandelskund hos E.ON till och med 2019-09-30 och att samtalen skett 2020-07-17 respektive 2020-08-17. Vid det första samtalet den 17 juli avbröts samtalet utan att anmälaren angett att han inte vill bli kontaktad av företaget. Vid det andra samtalet den 17 augusti meddelade anmälaren att han inte var intresserad av att teckna elavtal med E.ON.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att E.ON Sverige AB kontaktat konsumenten med anledning av det kundförhållande som avslutats 2019-09-30. I och med att kontakten skett inom tolv månader sedan kundförhållandet upphört har E.ON Sverige AB inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som är införd i NIX-telefon.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies