Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2020-09-03

Dnr 20-216

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Hallon (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Hallon har uppgett att man utgår ifrån så kallade ringlistor, vilka kontrollerats mot både NIX spärregister och Hallons egna spärrlistor. I det aktuella fallet har Hallon uppgett att anmälaren lämnat sitt samtycke till att bli kontaktad genom att godkänna de allmänna villkoren i en tävling om en weekend i Barcelona och således inte gallrats bort från ringlistan. Hallon har vidare uppgett att anmälarens telefonnummer är nu adderat till Hallons interna spärrlista.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren genom att delta i en tävling samtyckt till att bli kontaktad för marknadsföringsändamål. Undantaget i NIX-Telefon är därmed tillämpligt.

Det är heller inte visat att anmälaren vid tidpunkten för kontakten fanns registrerad i den interna spärrlistan hos Hallon. Därmed hade Hallon vid den tidpunkten rätt att kontakta konsumenten och anmälan lämnas därför utan åtgärd.

DM-nämnden noterar avslutningsvis att anmälaren nu är registrerad i den interna spärrlistan hos Hallon och utgår från att detta respekteras framöver.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies