Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord AB

Uttalande 2020-12-01

Dnr 20-229

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PostNord AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

PostNord AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från PostNord AB trots att hon tydligt motsatt sig detta (anmälan bifogas). Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de är medvetna om att Nej Tack-skyltning skall respekteras vid utdelning av oadresserad reklam och har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av oadresserad reklam sker av misstag till hushåll med sådan skyltning. Med anledning av anmälan som föranlett ärendet har företaget försökt utröna orsaken till att utdelning ändå skett till mottagare med Nej Tack-skylt. Det kan konstateras att brevbäraren har delat ut oadresserad reklam till anmälarens adress och detta har lokal chef följt upp samt tagit upp ärendet med all personal på det aktuella kontoret för att påminna om hur viktigt det är att inte dela ut reklam där det finns en Nej Tack-skylt. Företaget beklagar att utdelning har skett trots att anmälaren har en korrekt Nej Tack- skylt.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam från PostNord AB, trots att anmälaren haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. PostNord AB har genom sitt förfarande brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.