Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla AB

Uttalande 2020-10-29

Dnr 20-232

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Sambla AB (företaget) trots att hon tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälarens telefonnummer inte var med i NIX telefon den 5 juni 2020 och att samtalet till anmälaren skett den 7 juli 2020, vilket är inom två månader från det att telefonnumret införts i NIX telefon. Anmälaren har varit registrerad på telefonnumret tidigare under våren 2020 men sedan har ett byte skett den 5 juni 2020. Därmed hade företaget inte för avsikt att ringa upp anmälaren utan den som faktiskt stod registrerad på telefonnumret. Företaget har vidtagit åtgärder efter anmälan genom att införa telefonnumret i bolagets interna spärregister och tillförsäkrar att även om en ny person registreras på numret kommer företaget inte att ringa till detta nummer igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Sambla AB ringt till anmälaren inom den två månaders period från att ett telefonnummer infört i NIX telefon är spärrat. Huruvida det skett ett byte av ägare för det uppringda telefonnumret är inte något NIX nämnden kommer ta ställning i. Nämnden förutsätter att Sambla AB ej kommer att ringa på nytt till det telefonnummer som angetts i anmälan, oavsett om det sker ett byte av ägare.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.