Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Falck Räddningskår AB

Uttalande 2020-10-14

Dnr 20-338

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Falck Räddningskår AB

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Falck Räddningskår AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad direktmarknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 17 augusti 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Falck Räddningskår AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret, NIX adresserat. Anmälaren har dessutom tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att adressuppgifterna köps från Transportstyrelsen i syfte att bedriva direkt marknadsföring. Transportstyrelsen kontrollerar uppgifterna mot NIX-adresserat samt eventuell reklamspärr. Den 4 augusti levererade Transportstyrelsen beställda adressuppgifter där den berörda anmälarens uppgifter var inkluderade. Vid kontroll av företagets interna spärrlista saknas anmälarens uppgifter varför företaget nu har spärrat anmälaren inför framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälaren ej registrerats i den interna spärrlistan hos Falck Räddningskår AB vid det tillfälle då anmälaren uppgett att han tidigare begärt företaget att inte kontakta honom. Även om Transportstyrelsen tillhandahållit de kontrollerade adressuppgifterna har anmälaren mottagit adresserad direktmarknadsföring av Falck Räddningskår AB, trots att han är införd i NIX-adresserat samt har en reklamspärr hos Transportstyrelsen.

Falck Räddningskår AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad direktmarknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies