Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fastighetsbyrån Uppsala

Uttalande 2020-11-10

Dnr 20-339, 20-340 samt 20-341

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Fastighetsbyrån Uppsala

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Fastighetsbyrån Uppsala har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsumenter utan deras samtycke

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att Fastighetsbyrån Uppsala AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till tre konsumenter trots att mottagarna ej samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies