Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Vattenfall AB

Uttalande 2020-11-25

Dnr 20-343, 20-344, 20-345, 20-346, 20-347, 20-348

Anmälare:

Flera konsumenter

Motpart:

Vattenfall AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Respektive ärende lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Vattenfall AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har lång erfarenhet och stor kunskap av telemarketing i syfte av att sälja elavtal till nya kunder. Det är en självklarhet att detta ska bedrivas på ett professionellt sätt enligt samtliga lagar och regler. Företaget är av den anledningen en aktiv medlem i intresseorganisationen Kontakta och har även certifierat försäljningsorganisationen enligt ”Schysst elhandel”. Det har kommit till företagets kännedom att konsumenter kontaktats trots att de är införda i NIX-telefon. Det berör telefonnummer som blivit uppringda under perioden juli och augusti månad. Samtliga telefonlistor är köpta från Bisnode (som är adressleverantör), vilka alltid kontrolleras mot NIX-spärregister. Detta har historiskt sett fungerat bra men efter en kontroll med Bisnode visar det sig tyvärr att de haft tekniskt problem med de aktuella listorna. All bearbetning med dessa listor har stoppats. Bisnode kommer att kontaktas för att säkerställa att detta inte sker igen samt en uppföljning av framtida adressuttag. Företaget beklagar det inträffade och kommer göra allt i sin makt för att det inte ska inträffa igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Vattenfall AB ringt till flera konsumenter trots att deras telefonnummer är införda i NIX-telefon. NIX-nämnden har vid kontakt med Bisnode bekräftat det påtalade tekniska fel som Vattenfall AB anfört. Vattenfall AB har, genom att kontrollera numren mot NIX-registret, gjort vad som skäligen kan förväntas och bolaget ska därför inte hållas ansvarigt för de fel som skett. Respektive anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.